璠璠                     

                      ō蔼30cm

                      砰30g                   

                      皌称notebook

                      緓筧Ν巨秈︽Ρ                 

                      

                      セ斗㎝╭攫